ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MEDCHIC) ณ ห้องประชุม MTEC ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

19 เมษายน 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MEDCHIC) เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุม MTEC ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567
แกลลอรี่