ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขที่ประจำตำแหน่ง EP280019

29 พฤศจิกายน 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขที่ประจำตำแหน่ง EP280019