บ้านสีแสด มช. ร่วมเป็น 1 เสียง ปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

10 กรกฎาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะกรรมการบริหารสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมการประชุมผู้บริหารสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2567 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นประธาน เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานระยะต่อไป ณ ห้องประชุม Mayfair B ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567
.
ช่วงนี้มีการรณรงค์เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็น 1 เสียง ปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเสนอต่อรัฐสภาและรัฐบาล บุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดและมีอันตรายต่อทุกระบบ โดยเฉพาะสมองของเด็กตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ 25 ปี หลายประเทศที่อนุญาตให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้ แต่ห้ามขายให้เยาวชนอายุน้อยกว่า 18-21 ปี ก็ยังพบว่า มีการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนสูงมาก รวมทั้งมีการศึกษาใน 75 ประเทศ พบว่าประเทศที่ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าจะมีการระบาดในเยาวชนต่ำกว่าประเทศที่อนุญาตให้ขาย
.
ในวาระที่รัฐสภากำลังมีการพิจารณามาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าการตลาดล่าเหยื่อและเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกันแสดงพลัง โดยการรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นต่อรัฐสภาและรัฐบาล ถึงเจตนารมณ์ที่จะขอให้รัฐสภาและรัฐบาลรับฟังเสียงของเด็กและเยาวชน รวมพลังกันปกป้องคุ้มครองลูกหลานไทยจากอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า โดยคงกฏหมายห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าและหันมาเข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมกับเร่งให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างค่านิยมแก่สังคมว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายและไม่ใช่สิ่งปกติที่ยอมรับได้
.
ร่วมเป็น 1 เสียง ปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า  https://forms.gle/EBF3tK1d7Xr3iTBm8

แกลลอรี่