คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสัตวแพทย์เฉพาะทางร่วมกับการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการวิจัยทางคลินิก (RA) รุ่นที่ 9

27 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร RA รุ่นที่ 9 แล้ววันนี้ !!!


ขอเชิญชวนสัตวแพทย์เข้าร่วมรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสัตวแพทย์เฉพาะทางร่วมกับการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการวิจัยทางคลินิก (Service and research assistant: RA) ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การสัตวศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 9 (6 ทุน)
.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2566
รับจำนวนจำกัดเพียง 6 ท่าน
.
สัตวแพทย์ที่ร่วมรับทุนฯ จะได้รับการฝึกประสบการณ์ทางเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง และสามารถเลือกฝึกประสบการณ์ในคลินิกที่สนใจเฉพาะด้านของสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ตามระบบของการพัฒนาความชำนาญของสัตวแพทย์เฉพาะทางในปีที่ 2
.
ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ทุนสำหรับค่าลงทะเบียนปริญญาโท จำนวน 2 ปีการศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน จำนวน 12,000 บาทต่อเดือน

ติดตามรายละเอียดข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม ได้ที่
https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/assets/files/Form_RA.pdf

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/assets/files/RA.pdf

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-pr.php?id=33

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
053 948 006 หรือ 053 948 114

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-pr.php?id=33 

แกลลอรี่