การประยุกต์ใช้สารอัลลีโลเคมิคอลที่ได้จากพืชเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันกำจัดวัชพืช หญ้าโขย่ง

11 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

การประยุกต์ใช้สารอัลลีโลเคมิคอลที่ได้จากพืชเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันกำจัดวัชพืช หญ้าโขย่ง (Lour.) W.D. Clayton) ถูกนำมาใช้ในการควบคุมวัชพืชในลักษณะของวัสดุคลุมดินภายใต้สภาพแปลงปลูกพืชผัก ซึ่งคาดว่าหญ้าโขย่งมีการปลดปล่อยสารอัลลีโลเคมิคอลที่มีผลไปยับยั้งการงอกและการเติบโตของวัชพืชในแปลงปลูกพืชผักได้ จากการศึกษาชนิดของสารอัลลีโลเคมิคอลเพิ่มเติมพบว่า สารสกัดหยาบชั้นเฮกเซนของหญ้าโขย่งประกอบด้วย สารอัลลีโลเคมิคอลที่มีคุณลักษณะเป็นกรดไขมัน ได้แก่ linoleic acid (9,12-octadecadienoic acid) และ linolenic acid (9,12,15-octadecatrienoic acid) โดยเชื่อว่ากรดไขมันทั้งสองชนิดนี้มีบทบาทสำคัญช่วยทำให้หญ้าโขย่งมีความสามารถในการยับยั้งการงอกและการเติบโตของวัชพืชภายใต้สภาพแปลงปลูกพืชผักได้
ผลงานวิจัยได้รับตีพิมพ์ในวารสาร Allelopathy Journal
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.allelopathyjournal.com/10.26651/2021-54-1-1345

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12
แกลลอรี่