นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

24 สิงหาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม2563 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ข้อมูลโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่