ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสารจัดโครงการ DMMS2023 บ่มเพาะนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะฯ ผลักดันสร้างธุรกิจ Startup ด้าน Creative & Media

29 พฤษภาคม 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) คณะการสื่อสารมวลชน จัดโครงการสร้างธุรกิจเกิดใหม่ด้านการสื่อสาร ปี 2566 (Digital Media & Marketing Startup: DMMS2023) บ่มเพาะการทำธุรกิจสื่อ การทำแผนธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) และพัฒนาทักษะนำเสนอไอเดียธุรกิจ (Pitching Skill) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะฯ เติบโตเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างธุรกิจ Startup ด้าน Creative & Media ผ่านการอบรมและ Workshop โดยเครือข่ายวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล เมื่อวันที่ 22, 23, 25 พฤษภาคม 2566 ณ Auditorium CIC

โครงการ DMMS ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าคณะฯ ช่วงระหว่างปี 2 ถึงจบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี สมัครเข้าร่วม 8 ทีม รวมจำนวน 30 คน ส่วนใหญ่มีความสนใจสร้างธุรกิจ Startup ด้าน Video&Film Production, Communication Marketing แบบครบวงจร กิจกรรมภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสื่อ/กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Event) ระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยคุณเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าที่บริหารฯ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟวิลเลจ จำกัด (มหาชน) การสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย ขยายธุรกิจให้เติบโต โดย TikToker/Content Creator ที่มีชื่อเสียง คุณวุฒิพงษ์ ลิขิตชีวัน (ตี๋โอ) ประธานกรรมการบริหาร Artee Media, VEGA Creator Academy และการอัปเดตเทรนด์ใหม่ในอุตสาหกรรมนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล โดยคุณกาญจนะ คุณเลิศกิจ Business Transformation-North บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (AIS)

นอกจากนี้ ยังมีบริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด และทีม Startup ที่เข้าร่วมโครงการ DMMS ในปีที่ 1 ได้แก่ บริษัท มีสติ โปรดักชั่น จำกัด (ศิษย์เก่าคณะฯ รหัส 56) บริษัท 239 มีเดียกรุ๊ป จำกัด (ศิษย์เก่าคณะฯ รหัส 57) รวมถึงบริษัท พีเวิร์คสตูดิโอ จำกัด มาร่วมแชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินธุรกิจสื่อกับผู้เข้าร่วมโครงการ

และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือ การจัดทำแผนธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) และ Pitching Skill โดยทีมวิทยากรจาก AIS และทีมพัฒนานวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ Basecamp24 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ที่มาให้ความรู้ จัด Workshop และให้คำปรึกษาแต่ละทีมแบบ Exculsive

ในวันสุดท้ายของการจัดโครงการฯ แต่ละทีมได้นำเสนอไอเดียธุรกิจ 5 นาทีในรูปแบบ Pitching ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก 3 ทีม ได้แก่ PERS. Production, Pyramit, CO’s Marketing ให้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะฯ จำนวน 50,000-100,000 บาท/ทีม ในการดำเนินงานและจัดตั้งบริษัท พร้อมบริการห้องและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำงาน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร เป็นระยะเวลา 1 ปี

ปิดท้ายด้วยการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เป็นผู้มอบ พร้อมด้วย ผศ.นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร ผู้แทนจาก AIS และ Basecamp24 ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ DMMS ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: CICCMU หรือโทร. 0 5394 2713

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่