ขอเชิญผู้ประกอบการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ"การฝึกอบรมผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล (SMEs, Startup นักการตลาดดิจิทัล) ในการนำสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาด Cross Border E-Commerce ในประเทศจีน"

16 มกราคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (ICDI-CMU) และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
.
ขอเชิญผู้ประกอบการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ"การฝึกอบรมผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล (SMEs, Startup นักการตลาดดิจิทัล) ในการนำสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาด Cross Border E-Commerce ในประเทศจีน" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม
#สมัครฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
- องค์ความรู้ด้าน Cross Border E-Commerce
- Matching ผู้ประกอบการกับนักการตลาดดิจิทัลรุ่นใหม่
- การขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่าน Cross Border E-Commerce Platform
- ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาสินค้า/ช่องทางการตลาดให้พร้อมเข้าสู่ตลาดจีน
- เงินสนับสนุนในกระบวนการพัฒนาธูรกิจ
กำหนดการโครงการ
- เปิดรับสมัครนักศึกษา บัดนี้ - 10 ก.พ. 66 / ประกาศผล 13 ก.พ. 66
- การอบรม ครั้งที่ 1 Mentoring 24 ก.พ. - 1 มี.ค. 66
- การอบรม ครั้งที่ 2 Training 16-19 มิ.ย. 66
- Hackathon / Pitching Day 22-24 ก.ย. 66
-----------------------------------------
- เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ บัดนี้ - 19 ม.ค. 66 / ประกาศผล 20 ม.ค. 66
- ฝึกอบรมผู้ประกอบการ 27 ม.ค. 66
- พิธีเปิดและการแสดงสินค้าต่อหอการค้า 24 ก.พ. 66
- รับคำปรึกษาในการพัฒนาสินค้าให้พร้อมเข้าสู่ตลาดจีน
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://cmu.to/InfoICDICBEC
ลงทะเบียนสมัคร
https://cbec.icdi.cmu.ac.th/Home.aspx
สอบถามเพิ่มเติม
m.me/icdicmu
#CBEC #LMCProject
#ICDICMU #NXPO
ข้อมูลโดย : https://www.icdi.cmu.ac.th/Pages/Event.aspx?EventId=12026
แกลลอรี่