เชิญร่วมประกวด “ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี มช.” แสดงพลังสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัล กว่า 100,000 บาท

19 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ ร่วมส่งผลงาน “ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งมหาวิทยาลัยจะครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 มกราคม 2567

รางวัลการประกวด รวม 100,000 บาท ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัล Silver จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยสามารถส่งด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือทางไปรษณีย์โดยยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นหลัก

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://cmu.to/CMU60thlogocontestForm พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ https://forms.gle/D127ZSSeTpFX8jX96

อ่านประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดตราสัญลักษณ์วาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ https://cmu.to/CMU60thlogocontest

ดูรูปแบบการนำเสนอตามเอกสารแนบที่ 2 ในประกาศฯ ได้ที่ https://cmu.to/CMU60thlogocontestPresent

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-3022 หรือ โทร.0-5394-4444

แกลลอรี่