พิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

30 ตุลาคม 2562

คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมงานพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562  
แกลลอรี่