การอบรมการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Digital media creation on social networks)

15 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับรร.ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดงานการอบรมการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Digital media creation on social networks)” เพื่อให้ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Adobe illustrator และ Adobe premiere pro
ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5/
แกลลอรี่