CMUBS ต้อนรับน้อง ๆ จากสถาบันกวดวิชา Strong Academy ในโอกาสศึกษาดูงาน

24 เมษายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 24 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันกวดวิชา Strong Academy จ.เชียงใหม่ จำนวนกว่า 20 คน ในโอกาสศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ Strong Summer Camp 2023 เพื่อสร้างประสบการณ์ การรับรู้จักคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นใจ โดยมีคุณนิตยา ธนัญชัย หัวหน้างานบริการการศึกษา พร้อมทั้งบุคลากรงานบริการฯ ให้การต้อนรับและแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่คณะบริหารธุรกิจ มช. ให้แก่น้อง ๆ ณ ห้องเรียน BAB 1221 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่