รับมอบทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์

30 สิงหาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินสมทบทุน รองศาสตราจารย์ สดศรี เผ่าอินจันทร์ จำนวน 136,411.11 บาท จาก ดร.นงค์นาถ ศรีสกุล ห่านวิไล ประธานกรรมการทุน รองศาสตราจารย์ สดศรี เผ่าอินจันทร์ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาปีละ 6 ทุน ทุนละ 10,000 บาท แก่นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นรายได้จากการจำหน่ายเสื้อและเงินบริจาคจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันคณะการสื่อสารมวลชน และผู้ที่สนใจ โดยมีรองศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์ พร้อมด้วยคุณศรีสุดา ชวชาติ ศรีสุโข และ ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ ร่วมมอบ ณ ห้องรับรองหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียดประกอบข่าว : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่