ต้อนรับผู้บริหารจาก Wenzhou Medical University, PR. China

28 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Cheng Jinguo, Deputy Party Secretary and Executive Chairperson of the WMU National Center for International TCM Collaboration, Wenzhou Medical University, PR. China และคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวิจัยร่วมกันด้านการแพทย์ทางเลือก สมุนไพร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การอบรมแพทย์ทางเลือกร่วมกันระหว่างสองสถาบัน Co-establishing a TCM doctor training class และการประชุมวิชาการ Joint International Conference on Chinese-Thai traditional Medicine ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566
แกลลอรี่