การพบปะหารือระหว่างผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้แทนจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้แทนจากสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2564

12 กรกฎาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี อาจารย์ ดร.สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดี และ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมรับฟังพร้อมทั้งหารือร่วมกันกับ ผู้แทนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่