ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ จัดเตรียมการประชุม อบรม สัมมนา และสนับสนุนงานด้านบริการชุมชน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

19 ตุลาคม 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รับสมัครงานตำแหน่งอื่นๆเพิ่มเติม : http://www.vet.cmu.ac.th/web/news_jobs.php ข้อมูลโดย : หน่วยทรัพยากรบุคคล