กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Senior Wellness Center)

2 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Senior Wellness Center)ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่จะมาปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการทำงาน ตลอดจนแนะนำสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่