งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชิญชวนบริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย เนื่องในสัปดาห์ วันไตโลก 9 - 15 มีนาคม 2566

9 มีนาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

ปัจจุบันผู้ป่วยโรคไตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
และต้องการใช้โลหิตในการรักษาเป็นจำนวนมาก
อาทิ การฟอกไต การปลูกถ่ายไต เป็นต้น
งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เชิญชวนบริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย
เนื่องในสัปดาห์ วันไตโลก 9 - 15 มีนาคม 2566
บริจาคโลหิตได้ที่...
ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
เปิดทำการทุกวัน เวลา 8.30 - 16.00 น.
"บริจาคโลหิต ต่อชีวิตผู้ป่วยโรคไต"
*บริจาคโลหิต รับของที่ระลึก ชุดแก้วกาแฟ 1 ชุด*
(สำหรับผู้บริจาคโลหิตที่นี่ 3 ครั้งขึ้นไปมีจำนวนจำกัด)
แกลลอรี่