ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย “พระพุทธพิงคนคราภิมงคล” ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่

14 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย “พระพุทธพิงคนคราภิมงคล” ประดิษฐานบนรถบุษบก ร่วมในขบวนรถบุษบกพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ในวันที่ 13 เมษายน 2567 โดยประดิษฐานพระพุทธรูปบนบุษบกปราสาทแบบล้านนาที่ออกแบบสร้างสรรค์ใหม่ ด้วยงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่จากภูมิปัญญาช่างพื้นบ้าน “ภูมิผญาสักการะ พุทธล้านนา” เพื่อเชิดชูคุณค่าของงานหัตถกรรมล้านนาให้เป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณชน สำหรับขบวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ลำดับที่ 18 เคลื่อนขบวนจากสะพานนวรัฐ ผ่านประตูท่าแพ ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 โดยมี ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา จากส่วนงาน คณะ สถาบัน สำนัก สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมขบวนแห่ฯ
.
"ภูมิผญาสักการะ พุทธล้านนา Maha Songkran World Water Festival" ออกแบบโดย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. ซึ่งเป็นการนำงานภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ มาใช้เป็นวัสดุหลักของส่วนประกอบสำคัญ เพื่อนำเสนอคุณค่าของงานช่างล้านนา เน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ eco-green ซึ่งเป็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นตัวบุษบกปราสาทประดิษฐานพระพุทธพิงคนคราภิมงคลเป็นหลัก ส่วนเครื่องสักการะประกอบอื่นๆ เช่น ฉัตร เครื่องสูง สุ่มดอก รวมไปถึงส่วนประดับตกแต่งต่างๆ ส่วนใหญ่ทำจากไม้ไผ่สาน และประดับด้วยดอกไม้สด โทนสีม่วง เหลือง ส้ม เป็นสีหลักในการตกแต่งตัวรถ และมีพญานาค 2 ตัว คอยพ่นน้ำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ปีนักษัตรมะโรง ประกอบขนาบด้านข้างของตัวรถ พร้อมทั้งเทวดา 2 ตน สวมเครื่องทรงแบบล้านนา คอยรับน้ำสรงจากพุทธศาสนิกชน ส่วนล่างด้านข้างตัวรถทั้งสองด้านประดับรูปคติความเชื่อเรื่องนางสงกราต์ และขุนสังขานต์ ตกแต่งด้วยลวดลายจากหัตถกรรมจักสานและดอกไม้สด หน้าตัวรถประดับป้ายข้อความ “รถบุษบกพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิผญาสักการะ พุทธล้านนา Maha Songkran World Water Festival”
แกลลอรี่