การฝึกอบรมแนวทางการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในระดับองค์กร 12 สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

3 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแนวทางการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในระดับองค์กรของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะทำงานด้านพลังงานและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้รับผิดชอบข้อมูลก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และผู้รับผิดชอบข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จาก 12 สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาภูมิอากาศและความสำคัญของความเป็นกลางทางคาร์บอนต่อสังคม สร้างแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร (Carbon Footprint ) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567