พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

7 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2563 โดยมีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น ณ โรงยิมสนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ 
แกลลอรี่