ขอเชิญผู้สนใจเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 ณ คณะบริหารธุรกิจ มช.

6 มิถุนายน 2562

คณะบริหารธุรกิจ

ขอเชิญผู้สนใจเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 รัตนญาณ (ญาณเปรียบด้วยรัตนะ) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 น.

ใบสมัคร : https://forms.gle/25gb8bbqwWYGPXxz5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน INBOX หรือเบอร์โทรศัพท์ 099-291-9695, 081-869-6068, 081-594-6864
แกลลอรี่