ให้การต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาจาก Hanyang University สาธารณรัฐเกาหลี

2 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Gwang-woong Go, Department Chair, Department of Food and Nutrition, Hanyang University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมอาจารย์และนักศึกษา ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่