ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2565 จากสมาคมเศรษฐศาสตร์ มช.

16 พฤศจิกายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร ดร.พนิดา ร้อยดวง และดร.พรประสิทธิ์ เด่นโมฬี นักศึกษาเก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 จากสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่