คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

6 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ทีมบุคลากรจากงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยทางสัตวแพทย์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่อไป ก่อนพี่ ๆ งานบริการการศึกษาฯ จะนำน้อง ๆ ไปเยี่ยมชมสถานที่บริเวณโดยรอบคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=269 

แกลลอรี่