The ASEAN Youth Volunteer Programme

22 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University: CMU) และ มหาวิทยาลัยเคบังซาอันมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia – The National University of Malaysia (UKM) ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดออนไลน์ The ASEAN Youth Volunteer Programme (AYVP) ในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom พร้อมฟังการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิและรับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของบัณฑิตจบใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ U2T พร้อมทั้งตัวแทนเยาวชน และ Young smart farmer จากประเทศไทย
.
รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chairperson โครงการ e-AYVP Thailand 2022 ให้ข้อมูลว่า The ASEAN Youth Volunteer Programme (AYVP) เป็นโครงการผู้นำชุมชนเยาวชนที่ระดมอาสาสมัครรุ่นเยาว์ ให้ทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆ ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน ไปพร้อมๆ กับการสร้างสำนึกในอัตลักษณ์อาเซียน
.
สำหรับ ปี 2565 โครงการ AYVP เน้นประเด็นหลัก คือ “การพัฒนาชุมชนและการขจัดความยากจน” ผ่านการสร้างการเรียนรู้ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 โดยมีเจ้าภาพหลักคือ มหาวิทยาลัยเคบังซาอันมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia – The National University of Malaysia (UKM) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University: CMU) ซึ่งจะได้มีการลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างเจ้าภาพ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา
.
ในโอกาสนี้ โครงการ U2T กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Association for University Social Engagement Thailand (EnT) เข้าร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดงาน (Co-host)
.
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมพิธีงานในรูปแบบออนไลน์ ในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom Meeting ID : 579 648 1605 Passcode : EAYVP2022
https://cmu-th.zoom.us/j/5796481605?pwd=cHV0SkJDTjF5NUpZUEptM3dWdmsvQT09
.
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG11 #CMUSDG17

แกลลอรี่