ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว เพื่อมาปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

1 พฤศจิกายน 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เพื่อปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.cmubs.cmu.ac.th/blog/2022/11/01/job-2565-11-01 
ข้อมูลโดย : คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่