ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27 ระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2565

19 กันยายน 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27 ระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2565 ณ สถานบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 2,700 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่--> https://cmu.to/xPf1l

โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 667-293558-0

กรุณานำส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 053-222680, 053-943625 หรือส่ง email :artculture.cmu@gmail.com

สอบถาม โทร. 053-943 635 คุณวนิดา 053-943634 คุณชนาภา, 053-943625 คุณวาสนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ --> https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2741 

แกลลอรี่