ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 29 ปี

7 สิงหาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 29 ปี และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ทักษิณานุประทานแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ล่วงลับ ในวันศุทร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์
แกลลอรี่