นักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566

30 มกราคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

          คุณพร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้ารับการเชิดชูเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณทิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา นักศึกษาเก่าภาควิชาสถิติ รหัส 25
รองคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี รหัส 33
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ นักศึกษาเก่าภาควิชาสถิติ รหัส 35
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แกลลอรี่