สัตวแพทย์ร่วมใจ สวัสดีปีใหม่ 2565

4 มกราคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สัตวแพทย์ร่วมใจ สวัสดีปีใหม่ 2565” ซึ่งปีนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 โดย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อวยพรปีใหม่ให้กับชาวสัตวแพทย์ และมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการเล่นเกมส์ การจับฉลากของรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องเทเลคอนเฟอเร้นท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่