รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ “สร้างสายใย แห่งสะพานบุญ” จากผู้ป่วยภาวะสมองตาย รายที่ 37 สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ทั้งผู้ให้และผู้รับ

28 พฤศจิกายน 2566

คณะแพทยศาสตร์

สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมไว้อาลัยนางสาวเกษราภรณ์ ประภาศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มช. รองนายกสโมสรนักศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนน และได้เข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งทีมแพทย์ผู้ประเมินได้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยอยู่ใน “ภาวะสมองตาย” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566


ทั้งนี้ทางญาติมีความเห็นร่วมกันว่า มีความปรารถนาจะบริจาคอวัยวะทุกส่วนของผู้เสียชีวิต ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และส่งต่อไปยังผู้อื่นได้หลายชีวิต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และสภากาชาดไทย จึงได้ประสานงานร่วมกันเพื่อส่งต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ ให้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น
การบริจาคในครั้งนี้ นางสาวเกษราภรณ์ ประภาศรี สามารถชุบชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยอวัยวะที่ได้บริจาคคือ ตับ ,ไต 2 ข้าง ,ดวงตา 2 ข้าง และลิ้นหัวใจ บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ขอให้ดวงวิญญาณของนางสาวเกษราภรณ์ ประภาศรี ไปสู่สุคติและสัมปรายภพที่ดี (เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566)


แสดงความจำนงเพื่อบริจาคอวัยวะได้ที่
1. ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ชั้น 8 อาคารสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
2. แอปพลิเคชั่น “บริจาคอวัยวะ” ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาด
3. ธนาคารดวงตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 12 อาคารสุจิณฺโณ
4. กรอกออนไลน์ได้ที่ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 089-9996000, 0918513391
และสามารถสอบถามข้อมูลอุทิศร่างกาย ได้ที่https://w3.med.cmu.ac.th/ebodydonation/walk-in

อย่างไรก็ตาม การบริจาคอวัยวะผู้ป่วยภาวะสมองตายนั้น เปรียบเสมือน“พินัยกรรมอวัยวะ” ถึงแม้ว่าผู้เสียชีวิตจะสมัครใจในการบริจาคอวัยวะ หากญาติไม่ยอมผู้เสียชีวิตย่อมไม่สามารถบริจาคได้ ดังนั้นการส่งต่อชีวิตจึงเป็นแรงกำลังสำคัญของญาติผู้ป่วยที่จะร่วมกันสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้


***ภาพและบทความนี้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่จากญาติของผู้เสียชีวิตแล้ว


เรียบเรียง:นางสาวนันทพร ระบิน
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่