ผศ.ดร.สพ.ญ.ศุกลรัตน์ บุญยยาตรา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์

13 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

+++++++++++++++++++++++++

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ


ผศ.ดร.สพ.ญ.ศุกลรัตน์ บุญยยาตรา


ผู้ทรงคุณวุฒิคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ สาขาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์

---------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566


แกลลอรี่