นายพัสกร ยะนา นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในระดับนานาชาติ จากการประกวดออกแบบ Winter Pavilion London

25 ธันวาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายพัสกร ยะนา นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในระดับนานาชาติ จากการประกวดออกแบบ Winter Pavilion London การสร้างศาลาสำหรับใช้งานหลายรูปแบบในสวนสาธารณะ Hyde Park ที่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งสามารถเชื่อมต่อผู้คน ธรรมชาติ และสถาปัตยกรรม โดยการออกแบบศาลาต้องเน้นให้เห็นถึงการเฉลิมฉลองและภูมิทัศน์ฤดูหนาว จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ได้


แนวความคิดในการออกแบบ :
เมื่อฤดูหนาว ทุกคนต้องการหาพื้นที่ที่อบอุ่นในการพักพิงในยามร่างกายหนาวหรือจิตใจเปล่าเปลี่ยว ในฤดูที่ทุกคนควรจะเฉลิมฉลองนี้ไม่มีใครที่ควรอยู่เดี่ยวดาย pavilionนี้ จะเป็นจุดเยี่ยมชมในฤดูกาล และช่วยให้ความรู้สึกอบอุ่นแก่ทุกคน การเป็นพื้นที่พิเศษให้กับทุกคน และการเป็นสนามเด็กเล่นให้กับเด็ก ๆ และยังส่งเสริมในการเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูที่มีผลต่างวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ pavilionนี้จะเป็นสัญลักษณ์ให้กับทุกคนที่มาเยี่ยมเยือนพื้นที่ตรงนี้ ให้รู้สึกถึงความอบอุ่นและความสนุกสนานในช่วงเวลานี้
แนวความคิดหลักคือการนำเรื่องของกิจกรรมในฤดูหนาวเช่นการปั้นมนุษย์หิมะจึงทำการถอดรูปร่างและปรับรูปแบบให้ดูเรียบง่ายมากขึ้น โดยการปรับให้เป็นฟอร์มในรูปทรงเรขาคณิต นอกจากนี้ยังคิดขึ้นมาแบบระบบโมดูล่าที่สามารถที่ถอดประกอบได้เมื่อหมดช่วงฤดู และการคิดยังคำนึงถึงสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นคือเรื่องของอุณหภูมิในฤดูที่หนาวเหน็บจึงนำเทคโนโลยีในการสร้างความอบอุ่นเพื่อให้เกิดสภาวะน่าสบาย (Comfort Zone) ผ่านระยะที่เหมาะสมและการสัมผัส ให้แก่คนที่เข้ามาใช้งาน
.
Winter is the time that everyone wants to seek a warm place to hide away from the frost and feeling of loneliness. In the season that everyone ought to be a part of the celebration, no one should have to be alone. This pavilion will be the main spot of this period and will provide everyone with warmth. By being considered as a special area for everyone, a playground for children, and an educational platform to encourage learning about different seasons and materials used in the project, this pavilion will be iconic for everyone visiting this area to feel the warmth and fun during this time.
The core idea is to take in the familiar form of winter activities, such as making a snowman, thus removing the shape, and simplifying the form through adjusting it to geometric shapes. Furthermore, the formation is created in a modular system that can be disassembled at the end of the season, in which the concept also takes into account the invisible factor of the temperature in the cold winter, thus bringing technology to generate heat to create a “comfort zone” through the appropriate distance and exposure for passersby.

แกลลอรี่