การบรรยาย หัวข้อ "Inside out storytelling for happiness and success"

9 ธันวาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ "Inside out storytelling for happiness and success (เล่าเรื่องให้ได้เรื่อง เพื่อความสุขและสำเร็จอย่างยั่งยืน)" โดย คุณทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร สายการบิน Thai AirAsia (บจ. ไทยแอร์เอเชีย) และ คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี COLUMNIST & PODCASTER THE STANDARD เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 และวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง ECB3202 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์:ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่