กิจกรรมจิตอาสาการจัดทำหลุมปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้ง ณ วัดผาลาด ภายใต้โครงการ Happy Society สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

22 มีนาคม 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมจัดทำหลุมปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้ง ณ วัดผาลาด โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Happy Society ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านจิตอาสาที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดขึ้น โดยความร่วมมือของคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ที่ต่อยอดจากกิจกรรม Green Office ของส่วนงาน เพื่อไปบำเพ็ญประโยชน์แก่วัดผาลาด พร้อมกันนี้สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ยังได้ร่วมถวายปัจจัยและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นแด่พระสงฆ์ ณ วัดผาลาด ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 

รายละเอียดข่าว --> https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2600