ผู้แทนจากบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าพบคณบดี

20 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

คุณรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการขาย บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อรายงานผลความคืบหน้าโครงการวิจัยด้านระบบการทำเกษตรสมัยใหม่ ที่บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ ประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แกลลอรี่