วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เจรจาความร่วมมือกับ บริษัท China Thailand Cross Border Industry Group (CTCB) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตการค้าเสรีนำร่องของเมืองคุนหมิง (Kunming Area of China (Yunnan) Pilot Free Trade Zone)

4 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมคณะ เดินทางเยือนบริษัท China Thailand Cross Border Industry Group (CTCB) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตการค้าเสรีนำร่องของเมืองคุนหมิง (Kunming Area of China (Yunnan) Pilot Free Trade Zone) เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศไทย อีกทั้งเป็นสมาชิกภายใต้ความตกลงการเป็นหุ้นส่วนระดับภูมิภาค (RCEP) มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมข้ามพรมแดนและมุ่งเน้นตลาดเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ได้มีการเจรจาความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลและบริษัท CTCB ในด้านการศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับโรงเรียนวิชาชีพ สังกัดบริษัท China Thailand Cross Border International Education Service Yunnan Co., Ltd. ณ วิทยาเขตกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน


แกลลอรี่