วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม Enriched Cultural Excursion: Chiang Rai Trip

14 กันยายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม Enriched Cultural Excursion: Chiang Rai Trip
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม Enriched Cultural Excursion in Chiang Rai เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสังคมพหุวัฒนธรรมและการเป็นพลเมืองโลก และเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่าวชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้งได้มีโอกาสเดินทางทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและอำเภอเชียงแสน ได้แก่
ทัศนศึกษาศิลปกรรมไทย ณ วัดร่องขุ่น ศึกษาดูงานการค้าชายแดน ณ สามเหลี่ยมทองคำ ศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ณ วัดพระธาตุผาเงา วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง และทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ณ Singha Park Chiang Rai และ Akha FarmVille อาข่า ฟาร์มวิลล์ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย เชียงราย
แกลลอรี่