ฟักทองที่ผ่านการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 30 วัน

5 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ฟักทองเป็นแหล่งของแร่ธาตุมากมายที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงสารสำคัญที่ช่วยป้องกันโรคร้ายที่อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายด้วย โดยเฉพาะบีตา-แคโรทีน ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมีความต้องการบริโภคฟักทองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามอาจเป็นด้วยเหตุผลทางการตลาดหรือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ทำให้ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลฟักทองจะถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะหนึ่งก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค บางครั้งยาวนานถึง 30 วัน ซึ่งทำให้คุณภาพด้านต่างๆ ของฟักทองเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษาถึงคุณภาพทางเคมีกายภาพและคุณภาพการหุงต้ม (การบริโภค) ของฟักทองที่เก็บเกี่ยวมาใหม่ๆ เปรียบเทียบกับฟักทองที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 30วัน เพื่อประโยชน์ในการจัดกลุ่มผลฟักทองใหม่ และฟักทองที่ผ่านการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 30 วัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผลงานวิจัยได้รับตีพิมพ์ในวารสาร Horticulture, Environment, and Biotechnology
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://link.springer.com/article/10.1007/s13580-021-00385-4

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12
แกลลอรี่