ประชุมบุคลากรสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

1 กรกฎาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดประชุมบุคลากรสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน EdPEx และเตรียมจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้อง ECB3203 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ (อาคาร 3) คณะเศรษฐศาสตร์  
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่