ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220033 สังกัด สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาศิลปะไทย

5 ตุลาคม 2563

คณะวิจิตรศิลป์

Download : Application for Employment

ดาวน์โหลด : ใบสมัครงานและแบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน-กยศ.

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรับสมัครงาน-S4220033

ข้อมูลโดย : https://www.finearts.cmu.ac.th/blog/ประกาศรับสมัครบุคคลเพ-30/