เมื่อพบผู้ป่วยวูบ หมดสติ ควรทำอย่างไร

2 มิถุนายน 2566

คณะแพทยศาสตร์

-เข้าตรวจสอบว่ามีการบาดเจ็บของอวัยวะใดหรือไม่ (หากมีภาวะหมดสติจากการบาดเจ็บของสมองหรืออวัยวะสำคัญ ล้วนถือเป็นภาวะฉุกเฉินทั้งสิ้น)

-ให้ผู้ป่วยนอนบนพื้นราบ พร้อมเร่งตรวจคลำชีพจร ( เนื่องจากการเป็นภาวะหมดสติจากปัญหาทางหัวใจ และหลอดเลือดได้)

-ติดต่อระบบแพทย์ฉุกเฉิน 1669 (หากคลำชีพจรไม่ได้)

-ในสาเหตุที่ไม่ร้ายแรง มักจะยังคลำชีพจรได้ และผู้ป่วยจะพักฟื้นคืนสติในเวลาอันสั้น มักไม่เกิน 2-4 นาที

-ประเมินระบบการทำงานต่างๆ เช่น การขยับแขนขา การพูด การมองเห็นทันที่ที่รู้สติ

-ซักถามอาการผู้ป่วย เพื่อประกอบเป็นข้อมูลเพื่อให้แพทย์วิเคราะห์ต่อไป


ข้อมูลโดย ผศ.นพ.นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ อาจารย์ประจำหน่วยวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
#MedCMU #วูบ #หมดสติ #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่