โครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลแม่เหียะและตำบลสุเทพ

29 สิงหาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล ร่วมให้การต้อนรับ นายสมบุญ เทพอยู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ รองศาสตราจารย์บุญลือ เผือกผ่อง รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมด้วยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการติดตามผลการดำเนินงานด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลแม่เหียะและตำบลสุเทพ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบทบาทของแต่ละหน่วยงานกับอาหารปลอดภัยและกิจกรรมที่ดำเนินการในปัจจุบัน รวมทั้ง ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว
แกลลอรี่