ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโคเนื้อและโคนม : ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม AIC

2 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

เรื่องของวัว เกี่ยวอะไรกับคน ???
และกว่าจะออกเป็นนมให้คนเราดื่มนั้น ผ่านกระบวนการอะไรมาบ้าง ?
นมดี มีคุณภาพเค้าคัดสรรกันยังไง ?
ที่นี่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโคเนื้อและโคนม ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม แหล่งรวมองค์ความรู้ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง

https://fb.watch/cKZZblYXGz/
#เกษตรมช #ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโคเนื้อและโคนม #AIC #Agritech #Innovation #SmartAgricultureforBetterLife #AgricultureCMU #CMU
แกลลอรี่