งาน CMU APEC Sustainability Forum 2022

17 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รักษาการรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณะเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ และ ดร.นิสิต พันธมิตร ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ให้การต้อนรับ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ก้าวย่างของการค้าปลีกของไทยกับความท้าทายใน APEC” และเปิดบูธกิจกรรม Job Fair เพื่อเปิดรับสมัครงานและเยี่ยมชมบูธกิจกรรมสินค้าต่างๆ ของผู้ประกอบการ ในโครงการสัมมนาวิชาการ “CMU APEC Sustainability Forum 2022” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุข อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
แกลลอรี่