รับมอบทุนวิจัยจาก The Murata Science Foundation (MSF) ประจำปี 2566

26 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบทุนสนับสนุน การวิจัยอันนำไปสู่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านสังคมของประเทศ จำนวน 8,000,000 เยน จาก Mr. Noriyuki Kubodera, Vice President of Murata Manufacturing Co., Ltd. Representative of MSF พร้อมด้วยคุณบรรลือ ชื่นจิตกุลถาวร ผู้จัดการ บริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการบริษัทฯ ร่วมเป็น สักขีพยาน ในโครงการ The Murata Science Foundation Research Grant Ceremony 2023 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566
แกลลอรี่