ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลท่าศาลา

17 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว.จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน พร้อมด้วยคณะทำงาน ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาชุมชนตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ณ วัดบวกครกหลวง ตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่