ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

28 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.นิชานท์ สิงหพุทธางกูร รักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567


ภาพประกอบข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
 

แกลลอรี่