งานแถลงข่าวโครงการ"Amazing All Season ท่องเที่ยวยุคใหม่ วิถีไทยยั่งยืน 2024” Season 1

10 มกราคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ"Amazing All Season ท่องเที่ยวยุคใหม่ วิถีไทยยั่งยืน 2024” Season 1 ตกหลุมรัก Chiang Mai, the City of Life โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ นายภณวาท โกชุม หัวหน้าทีมไอเชียงใหม่ (iChiangmai) และนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) OR เพื่อเป็นการสอดรับนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2567 กระตุ้นการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวกระแสหลักและกระแสรอง เที่ยววันธรรมดา ท่องเที่ยวตามฤดูกาล ส่งเสริมการใช้จ่ายและเที่ยวเทศกาลงานประเพณี ตอกย้ำ Thailand Soft Power ชูจุดแข็งเป็นจุดขายสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model, SDGs x STGs x STEs พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ลานกิจกรรมโครงการจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่